Naujienos, mano išleista knygelė 2013 m.

Mano išleista knygelė 2013 m. gruodžio 3 d. “Dvarvietė dailininko akimis”
Šiame leidinėlyje sudėjau savo kūrybą nuo dailės mokyklos iki šios dienos.
Knygelėje darbai tik apie dvarvietę, čia tik tie darbai kurių nuotraukas galėjau gauti iš jų savininkų. Atsiprašau už kaikurių nuotraukų kokybę (kokias atsiuntė, tokias teko ir spauzdinti).